Kontakt

mgr Anna Zając (Jurek)
logopeda dyplomowany
doktorantka UJK w Kielcach
annazajac.radom@gmail.com
logozajac.pl

tel. 662 279 452

Popular Posts